Search results

 1. Á

  Đặt $a={{\log }_{3}}5$ , $b={{\log }_{4}}5$. Hãy biểu diển ${{\log }_{15}}10$ theo $a$ và $b$.

  {{\log }_{15}}10={{\log }_{15}}3.{{\log }_{3}}10=\frac{1}{{{\log }_{3}}15}.{{\log }_{3}}5.{{\log }_{5}}10 =\frac{1}{{{\log }_{3}}\left( 3.5 \right)}.{{\log }_{3}}5.{{\log }_{5}}\left( 2.5 \right) Và {{\log }_{5}}2=\frac{1}{{{\log }_{2}}5}=\frac{1}{2{{\log }_{4}}5}
 2. Á

  Tính đạo hàm của hàm số $y={{19}^{{{x}^{2}}+1}}$

  Hàm số đã cho có dạng ={{a}^{u\left( x \right)}} (a=19 và u\left( x \right)={{x}^{2}}+1).
 3. Á

  Tính đạo hàm của hàm số $y={{\log }_{\sqrt{3}}}\left| 2x-5 \right|$

  Tính đạo hàm của hàm số y={{\log }_{\sqrt{3}}}\left| 2x-5 \right| A. {{y}^{'}}=\frac{4}{\left( 2x-5 \right)\ln 3} C. {{y}^{'}}=\frac{1}{\left( 2x-5 \right)\ln 3} B. {{y}^{'}}=\frac{1}{\left| 2x-5 \right|\ln 3} D. {{y}^{'}}=\frac{4}{\left| 2x-5 \right|\ln 3}
 4. Á

  Cho hàm số $f(x)=\frac{{{2}^{x}}}{{{5}^{{{x}^{2}}-1}}}$ . Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai ?

  Cho hàm số f(x)=\frac{{{2}^{x}}}{{{5}^{{{x}^{2}}-1}}} . Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai ? A. f\left( x \right)>1\Leftrightarrow \left( {{x}^{2}}-1 \right).{{\log }_{2}}5 B. f\left( x \right)>1\Leftrightarrow \frac{x}{1+{{\log }_{2}}5}>\frac{{{x}^{2}}-1}{1+{{\log }_{5}}2} C. f\left(...
 5. Á

  Giải phương trình ${{\left( 0,8 \right)}^{x\left( x-2 \right)}}={{\left( 1,25 \right)}^{x-3}}$

  Để ý rằng 0,8=\frac{4}{5} và 1,25=\frac{5}{4}, có thể viết lại phương trình đã cho dưới dạng {{\left( \frac{4}{5} \right)}^{x\left( x-2 \right)}}={{\left( \frac{5}{4} \right)}^{x-3}} . (*) Ta có: (*)\Leftrightarrow {{\left( \frac{4}{5} \right)}^{x\left( x-2 \right)}}.{{\left( \frac{4}{5}...
 6. Á

  Cho phương trình $\frac{1}{{{2}^{{{x}^{2}}-x}}}=\frac{3}{5}$. Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?

  Cho phương trình \frac{1}{{{2}^{{{x}^{2}}-x}}}=\frac{3}{5}. Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ? A. Phương trình đã cho vô nghiệm. B. Phương trình đã cho có duy nhất nghiệm C. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt cùng dấu. D. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt trái dấu.
 7. Á

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho phương trình ${{\log }_{2}}\left( -{{x}^{2}}-3x-m+10 \right)=3$ có hai nghiệm thực phân biệt

  Ký hiệu (*) là phương trình đã cho, ta có \left( * \right)\Leftrightarrow {{x}^{2}}+3x+\left( m-2 \right)=0 Từ đó, căn cứ điều kiện cần và đủ để một phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt trái dấu, tìm ra các giá trị m thỏa mãn yêu cầu đề bài.
Top