Trong các khẳng định sau về hàm số$y=\frac{2x-4}{x-1}\,$, hãy tìm khẳng định đúng?

admin

Administrator
Staff member
Trong các khẳng định sau về hàm số[imath]y=\frac{2x-4}{x-1}\,[/imath], hãy tìm khẳng định đúng?
A. Hàm số có một điểm cực trị;
B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu;
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định;
D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
 
Top